İrşad

İrşad hizmetleri SIG‘nin yürüttüğü temel hizmetlerin başında gelir. İrşad birimi, müslümanlara dini konularda rehberlik eder ve hayatın her alanında dinin yönlendiriciliğine vurgu yapar. İrşad biriminin görevi arasında, insanları Allah’a yaklaştıran yolları göstermek, insanların günlük yaşamlarında inançlarıyla beraber yaşamını kolaylaştırmak, bir başka deyişle “gündelik fıkhını” geliştirmek görevi de vardır.

İrşad birimi müslümanların dini yaşamalarında kapsamlı bir hizmet görevidir. Bunun için mesela günlük beş vakit namazın cemaatle eda edilmesi, cuma, bayram ve cenaze namazlarıyla, teravih namazlarının kılınmasının temin edilmesi, İrşad biriminin görevleri arasında yer alır.

 

Zekat, Fitre ve Sadaka gibi ibadetlerin de yerine getirilmesine yardımcı olan İrşad birimi, imamların eğitilmesi, şubelerde imamların görevlendirilmesi ile teşkilatımızda öğretilmekte olan dini konuların murakebe edilmesiyle de görevlidir. Mekke ve Medine’de büyük bir organizasyonu gerektiren Hac ve Umre ibadetlerinin kapsamlı ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesi görevi de İrşad biriminin sorumluluğu altındadır. Öte yandan Müslümanlar, dini konularda karşılaştıkları problemleri İrşad birimine arz ederler ve buradan cevap alırlar.

Eğitim

İyi bir eğitimin aynı zamanda başarılı bir entegrasyona giden yol olduğuna inanan teşkilatımız, gerek İslami kimliğin oluşturulması ve geliştirilmesi hususunda, gerekse meslek edinmedeki eğitimin önemine vurgu yapar. Teşkilatımız, dini eğitimin yanı sıra okul ve meslekler için yönlendirici programlar düzenlemekte ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Özellikle ilk ve orta öğretime giden çocukların eğitimine, ev ödevleri yardım kursları ile katkıda bulunmaktadır.

SIG, bütün yaş grupları için „hayat boyu öğrenme ve öğretme“ anlayışını kendine ilke edinir.

Yerel dillerde İslamî eğitim ile, müslüman kadınların eğitimine özel bir önem atfeden teşkilatımız, bunun için kız çocuklarının okumasını teşvik etmekte, yerel dilleri bilmeyen müslüman kadınların bu dilleri öğrenmelerine imkan sağlamaktadır.

Eğitim başkanlığımız, müslüman çocukların İsviçre şartlarında dinlerini öğrenebilmeleri için pedagojik özellikli çeşitli eğitim materyalleri ile müfredatlar hazırlamakta ve programlar düzenlemektedir.

Teşkilatlanma

Göç sürecinin başlarında müslümanlar, merdiven altlarında, kiralık garajlarda veya buna benzer uygunsuz bodrumlarda namazlarını eda ediyorlardı. Daha sonraları ise sanayi bölgelerinde kullanılmayan depo ve iş yerleri kiralanıp mescit haline getirildi. İşte bu yüzdendir ki, “arka bahçe camileri” denilen camiler oluştu. Bu camilerin oluşmasındaki temel kriterler, yürüyerek ulaşılabilmesi, ödenilebilir kira miktarları gibi kriterler idi.

Daha sonraki süreçte ise, kiralanan yerler satın alınmış, yer yer mimari estetiğe uygun camiler inşa edilmiştir. Bir zamanların “misafir işcileri”, mülkiyet edinme ve yeni cami inşası ile, misafirlikten yerliliğe ve sürekli yerleşmişliğe geçtiklerinin ifadesi olmuştur.

Yapısal olarak Teşkilatlanma’nın görevi yeni şubeler, cemiyetler ve camiler kurmak; kurulan bu teşkilatlarla ilgilenmek, onların problemlerine çözümler üretmektir.

Teşkilatlanma birimi, yerel teşkilatların problemleri ile ilgilenir, onlara teşlkilatlanma hususunda yardımcı olur. Teşkilatımızın yıllık toplantıları ve genel kurulu ile diğer büyük toplantılarının organizesi ve gerçekleştirilmesi teşkilatlanma biriminin görevleri arasındadır.

İstatistikî olarak teşkilat çalışmalarının tespiti, üye sayısındaki gelişmeler, yeni üyelerin bulunması gibi çalışmalar teşkilatlanma biriminin çalışmaları arasında yer alırken, bu anlamda üyeler ile ilgilenmek de teşkilatlanma biriminin görevlerindendir.

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, bütün birimlerin çalışmalarını Başkan adına koordine eder. Kendi hizmet alanları içerisinde hukuk, tanıtma ve halkla ilişkiler gibi tanıtım hizmetleri yer alır. SIG‘nin resmi internet sayfası www.sig-net.ch ile yayın organı “SIG - Bülten” hazırlanıp yayınlanması Genel Sekreterlik tarafından gerçekleştirilir. Cami ve cemiyetlerin kurulmasıyla ilgili tüzük çalışmaları ve mali hukukla ilgili meselelerin takibi gibi tüm hukuki çalışmaları bünyesinde bulundurur.

Genel Sekreterlik, teşkilatımızın, diğer İslamî kuruluşlarla ilişkilerini geliştirir ve teşkilat ile toplum arasında muhatap olma görevini de yerine getirir.

Genel Sekreterliğe bağlı olarak, müslümanlara karşı yapılan ayrımcılıkları izleyen bir birim de bulunur. Bu birim, ayrımcılık olaylarını derler, bir dosya halinde kamu oyunun istifadesine sunar.

Tanıtma

Tanıtma Başkanlığı teşkilatımızın tanıtımıyla ilgili tüm iletişimden sorumlu olup bünyesinde bulunan SIG Medya, SIG Shooting, SIG Web, SIG Yazı ve Tasarım birimlerinin çalışmalarını koordine etmektedir.

Kendi hizmet alanları içerisinde tanıtma ve halkla ilişkiler gibi hizmetler yer alır. SIG’nin yapmış olduğu bütün programların organizesinde yer almaktadır. Bütün matbuat çalışmaları yanı sıra yılda dört defa yayınlanan SIG Bülten, İnternet sayfası (www.sig-net.ch) alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir ve aynı zamanda teşkilatımızın ihtiyacı olan afiş, broşür, özel gün tebrik kartları çalışmaların tasarımlarının gerçekleştirir.

Açık kapı günlerinin koordinesi ve organiyasyonu tanıtma başkanlığının çerçevesi içerisinde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra açık kapı günlerinde görevlilerin yetiştirilmesi Genel Sekreterlik’le ortak çalışma alanına girer.

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler Başkanlığı, „İyilikte ve takvada yardımlaşın, kötülükte ve düsmanlıkta yardımlaşmayın“ ilahi emrini kendisine düstur edinerek, Rabbimizin kullarından istediği bazı ibadetlerin ifasında yardımcı olmak için hizmet veren bir birimdir.

Biz Müslümanlar, anlayışımızın temel taşını oluşturan, „Kendiniz için özenle ayırdığınız şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız ve her ne harcarsanız kuşkusuz, Allah ondan haberdardır“ (3:92) ayeti kerimesi doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirme gayretindeyiz.

Dünyada insanların, çok sayıda Müslüman’ın da dahil olduğu büyük bir kısmı kötü şartlar altında yaşıyor. Açlık ve yoksulluk insanların ölümüne sebep oluyor.Milyonlarca çocuk yaşam şansına bile sahip değil.

Sosyal Hizmetler Başkanlığı’nın görevi. bu şartların hüküm sürdüğü dünyada, İslam Hukuku’na göre zengin sayılanlar ile fakirler arasında bir köprü oluşturmaktır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde, „Kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterirse, onun kazandıracağı nimetlerden bir pay alacaktır ve kim de haksız bir dava için koşturursa, sorumluluğunun hesabını verecektir. Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.“ (4:85) ayet-i kerimesi çabalarımıza kaynaklık etmektedir. Sosyal Hizmetler Başkanlığı, hangi ırk ve dine müntesip olduğuna bakmaksızın ihtiyaç sahiplerine nerede olurlarsa olsunlar, Müslümanlardan toplanan bağiş ve yardımları ulaştırmaktadır.

Her yıl düzenlenen Kurban kampanyasıyla, kurban ve yardımlar 60’ın üzerindeki ülke ve bölgeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Ayrıca SIG afet bölgelerine de acil ve yeniden yapılandırma yardımları göndermektedir. Sosyal Hizmetler Başkanlığımız burs komisyonu aracılığı ile İsviçre’deki başarılı fakat maddi durumu iyi olmayan Müslüman öğrencileri de desteklemektedir. Müslüman göçmenlere daha iyi eğitim olanakları sağlanması amacıyla eğitim ve entegrasyon projeleri de Sosyal Hizmetler Başkanlığımızın destek alanı kapsamındadır.

Hanımlar Teşkilatı

Göçmen kadınların ilk neslini, geldikleri ülkelerde bile, örneğin Türkiye’de dahi, okuma ve meslek edinme imkanı olmayan ev kadınları oluşturuyordu. Avrupa’ya gelindiğinde de bu açığın giderilme imkanı olmadı. Yerel dilleri konuşamayan anne ve ev kadını konumundaki bu kadınlar, günlük hayatlarında pek çok kısıtlama ile karşılaştılar.

SIG Hanımlar Teikilatı, pek çok hizmet ve çalışma ile, İsviçre‘de yaşayan müslüman kadınlarla genç kızların toplumdaki yerlerini bulmalarını teşvik etmiş ve müslüman kadınlarla genç kızların eğitim imkanlarından yararlanmalarına öncülük etmiştir. Bunun için müslüman kadınların yerel dilleri öğrenmelerini de teşvik eden SIG, kadnların, şube ve cemiyetlerde de görev alarak toplumsal hayatta yönlendirici olamaları için cesaret vermiştir.

Hanımlar Teşkilatı, dini eğitime özel değer vermiş ve şuurlu bir dini hayatın ancak bu eğitimle mümkün olacağına inanmıştır. Bunun için Hanımlar Teşkilatı, kadınlarla yönelik seminerler ve eğitim programları düzenlemektedir. Bununla birlikte, evlilik, çocuk eğitimi ve sağlık alanlarında da özel seminerler veriliyor ve eğitim programları düzenlemektedir.

Hanımlar Gençlik Teşkilatı

Hanımlar Gençlik Teşkilatı genç kızların

Gençlik Teşkilatı

Müslüman gençlerin toplumla başarılı bir entegrasyonları için tek yol, oturmuş bir kimliğin oluşmasıdır. Nasıl ki, bir yabancı dil, ancak, ana dilin doğru bir şekilde öğrenilmesi ile gereği gibi öğrenilebiliyorsa, entegrasyonda da başarı; bir kimsenin oturmuş bir kimliğe ve bu kimliğin şuuruna sahip olmasından geçer.

Bunun içindir ki, Gençlik Teşkilatı’mız, gençlere dil kurslarından, işe başvuru kurslarına, spor, Kur’an ve din derslerinden bilgisayar kurslarına kadar varan geniş bir kurs imkanı sunmaktadır. Yine okul derslerine yardımcı olarak meslek ve yüksek okul yönlendirmelerinde bulunan Gençlik Teşkilatı’mız çeşitli konulara yönelik olarak tartışma akşamları, seminerler ve yatılı olarak eğitim programları düzenlemekte. Gençlerin toplumda kendilerine yer edinebilmeleri için boş zamanlarını spor ve kültürel faaliyetlerle değerlendirme imkanları sunan teşkilatımız, gençlerin evlerinde ve okullarında bulamadıkları pek çok hizmeti de sağlamaktadır.

İslami değerlerin gençlere aktarılması, Gençlik Teşkilatı’mızın özel bir önem verdiği çalışmalardandır. Şüphesiz özellikle gençler, kendi dinleri ve bu dinlerinin hayata geçirilmesi hakkında pek çok soru ve sorun ile karşılaşıyorlar. İşte tam da bu zamanda gençlerin bu problerine çevap bulmak, Gençlik Teşkilatı’nın görevi olmaktadır. Gençlerin, ilme dayalı, takvalı ve Allah rızasına uygun bir hayat sürebilmeleri ancak bu şekilde mümkün olabilir.

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

10 Şubat 2019, 12:30 – 03 Mart 2019, 16:30
SIG Merkez Binası

22 Şubat 2019, 20:00 – 21:30
SIG Wetzikon Şubesi

23 Şubat 2019, 13:00 – 09 Mart 2019, 16:00
SIG Merkez Binası

24 Şubat 2019, 13:30 – 17:00
SIG Merkez Binası

14 Nisan 2019, 11:30 – 16:30
SIG Merkez Binası

Go to top