2018 KURBAN Kampanyası'nın startı verildi....
Bu yıl 100 ülke ve bölgedeyiz!
İlk kurban kampanyası 2010 yılında 53 ülkede yürüttük. Her yıl artan hisse sayısı ile birlikte ulaştığımız ülke sayısını da artırarak 2018 yılında kurban kampanyasını düzenleyeceğimiz ülkeyi 100’e çıkardık; Türkiye’de ise çalışmalar 65 ilde yürütülecek. Hasene, sizlerin destekleriyle 100 ülkede, Türkiye’de 65 ilde paylaşmaya, ikrama, memnuniyete ve şükre vesile olacak. Kampanyaya Avrupa genelinde 450 ve İsviçre'den 6 gözlemcimiz nezaret edecek.

Kurban et,
İkram et,
Memnun et,
Şükr’ et

Bir Kurban hisse bedeli: 120 CHF

Onlıne bağış için: bagis.hasene.org


Havale için:
IGMG Hilfs- und Sozialverein e.V. Hasene
Banka: Raiffeisen Schweiz
IBAN: CH90 8127 4000 0050 16759
BIC: RAIFCH22C74
Amaç: 2018 Kurban

Ramazan Bayramı
Ramazan Bayramı

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun

“Yüce Allah’ın emri gereği ramazan boyunca oruçlarımızı tuttuk, bize hediye edilen bu güzel bayrama eriştik. Allah ibadetlerimizi kabul buyursun

“Hiç şüphesiz, bayramlar insanları bir araya getiren, kaynaştıran, kardeşliği ve akrabalık bağlarını sağlamlaştıran nadide zaman dilimleridir. Bununla birlikte bayram sadece aile ve akraba çevresinde, hatta ülke sınırları içinde sınırlı değildir; bayramda dünya üzerinde ‘Bugün benim bayramım.’ diyen ne kadar Müslüman var ise hepsiyle ortak manevi iklim paylaşılır. Mazlum ve mağdurların kurtuluşu için kavlî ve fiilî dualar edilir.

Bayram, kardeşliğimizi pekiştirecek olguları öne almanın ve bunlara odaklanmanın adıdır. İster cemiyetlerimizde, ister evlerimizde, ister sosyal yaşamda farklı mülahazalardan dolayı kırgınlık içerisinde olduğumuz insanlarla bayramı vesile bilerek barışalım, kucaklaşalım. Göreceğiz ki biz bir kardeşimizle barıştığımızda cemiyetimizde huzur artacak, cemiyetimizin huzuru artınca toplumda huzur artacak ve nihayetinde toplumsal barış için önemli bir adım atmış olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla tebrik ediyor, Cenâb-ı Hak’tan bizi daha nice güzel bayramlara eriştirmesini diliyoruz.”

 

Bakınız: Ramazan Bayramı hakkında daha detaylı bilgi.

 

Deutsch:

Gesegnetes Ramadanfest für die islamische Welt

„Im Ramadan haben wir um Allahs Willen gefastet. Nun beginnt das Ramadanfest, ein großes Geschenk an uns Muslime. Allah möge unsere Gottesdienste annehmen’’

 

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan paylaşma ve empati ayıdır

“Gazze’den gelen yürek yakıcı haberler bizleri ziyadesiyle üzerken, ramazan-ı şerif dünya genelinde ister Myanmarlı ister Keşmirli isterse Filistinli olsun, bütün mazlumların sesini duymada bizlere rehber olacaktır.”

“Gazze Şeridi’nden gelen haberler bizleri derinden yaralamış ve üzmüştür. İsrail Hükûmeti’nin tutumu her türlü ölçüden ve hakkaniyetten uzak, ABD’nin güttüğü siyaset tam anlamıyla sorumsuzluk ve provokasyondan ibarettir. Hiçbir günahı olmayan sivil insanlara, kadınlara ve çocuklara yönelik bu ölçüsüz şiddeti en sert biçimde kınıyoruz. Bu tutumun bölgedeki çatışmaya hiçbir faydası yoktur, bilakis yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir.

Filistin halkının bu şartlarda ramazan ayına girdiğini görmek bizlere acı vermektedir. Hepimiz biliyoruz ki ramazan merhametin, paylaşmanın ve affetmenin ayıdır. Filistin halkının acısı bizim acımızdır. Kalbimiz onlarla beraberdir.

Almanya, Fransa, İngiltere, bütün Avrupa Birliği ülkeleri, Asya ve Afrika ülkeleri Filistin halkıyla sonuna kadar dayanışma içinde olmalı, sivillere yönelik bu insanlık dışı şiddeti açık bir şekilde kınamalı ve gerekli adımları atmalıdırlar.

Bir yanda ölüler, yaralılar ve acı; öte yanda şaşaalı kutlamalar ve alkışlar. Bütün dünyanın şahit olduğu bu rahatsız edici görüntüyü asla normalleştirmeyeceğiz. Bu fotoğraflar bizim insan onuru tasavvurumuzla taban tabana zıttır. Bu fotoğraflar aynı zamanda uluslararası âcizliğin birer numunesi ve tarihte birer utanç lekesi olarak yerini alacaktır.

Dünya üzerindeki bütün Müslümanlar ramazan ayında da Arakanlı, Keşmirli veya Filistinli diye ayırt etmeksizin mazlumlar için duasını esirgemeyecektir. Yılın en anlamlı zaman dilimi olan bu mübarek ayda onların acısını paylaşacak ve onlarla empati kuracağız. Zira ramazan dünyalık bazı nimetlerden feragat etme veya sadece aç kalmaktan çok daha fazlasıdır. Oruç ve namaz Allah’a kulluğun en güzel ve en önemli nişanelerindendir. Dünya üzerindeki milyonlarca aç insanın, acı içinde kıvranan mazlumların hâlini anlamaya en yakın olduğumuz zaman dilimi ramazan ayıdır. Bu mübarek ay inananların ruhunu ve bedenini güçlendirir, empati yapma becerisini artırır. Bu şansı iyi kullanmak durumundayız.

Bu ramazan ayında da muhtaçlarla, yetimlerle ve komşularımızla paylaşım içinde olacağız, onları iftar sofralarımıza davet edeceğiz, dualarımızda onları da anacağız. Cenâb-ı Hak oruçlarımızı ve namazlarımızı kabul buyursun, bizlere bereket ve merhamet ihsan eylesin, huzur getirsin. Dünya üzerindeki bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli ramazanlar dileriz.”

 

Ramadan ist Teilhabe und Empathie

„Angesichts verstörender Bilder aus dem Gaza kommt der Ramadan zur rechten Zeit. Er wird uns helfen, Geist und Körper zu stärken, zu reifen und zu sensibilisieren für die Belange der Hilfsbedürftigen rund um den Globus, ob in Myanmar, Kaschmir oder Palästina“.

„Die brutalen Bilder an der Grenze zum Gazastreifen haben uns bestürzt und in tiefe Trauer versetzt. Das Vorgehen der israelischen Regierung ist fernab jedweder Angemessenheit, die US-amerikanische Politik ist geprägt von Verantwortungslosigkeit und purer Provokation. Die Gewalt gegen unschuldige Zivilisten, gegen Frauen und Kinder verurteilen wir auf das Schärfste. Sie trägt nicht zur Befriedung des Konflikts bei, sondern gießt weiteres Öl ins Feuer.

Es schmerzt sehr, mit ansehen zu müssen, unter welchen Umständen Palästina das bevorstehende Fastenmonat Ramadan empfangen wird. Der Ramadan ist ein Monat der Barmherzigkeit, des Teilens, der Vergebung und Teilhabe. Das Leid des palästinensischen Volkes ist unser Leid. Wir fühlen und trauern mit ihnen in tiefster Verbundenheit.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, alle EU-Staaten, die Staaten Asiens und Afrikas sind aufgerufen, sich mit dem palästinensischen Volk uneingeschränkt zu solidarisieren. Sie müssen die menschenrechtswidrige Gewalt gegen Zivilisten in aller Deutlichkeit verurteilen und Maßnahmen ergreifen.

Wir wollen und werden uns nicht an die verstörenden Bilder gewöhnen, die rund um den Globus gehen: Tote, Verletzte, Leid und Schmerz auf der einen Seite, pompöse Feierlichkeiten und Applaus auf der anderen Seite. Diese Bilder widersprechen unserem Menschenbild diametral. Sie werden als dunkle Schandflecken internationaler Ohnmacht und kollektives Versagen in die Geschichte eingehen.

Muslime auf der ganzen Welt werden im bevorstehenden Ramadan für die Hilfsbedürftigen – für das palästinensische Volk, für die Rohingya oder für die Menschen in Kaschmir beten. Wir werden die bedeutendste Zeit des Jahres nutzen, um im Herzen und in Gedanken bei ihnen zu sein, mit ihnen zu fühlen und an ihrem Schmerz teilzuhaben.

Denn das Fasten im Ramadan ist viel mehr als der Verzicht auf weltliche Genüsse oder als bloßes Hungern. Das Fasten und das Gebet gehören zu den höchsten und schönsten Formen der Hingabe zu Allah. Sie versetzen Gläubige zumindest in Umrissen in die Situation von mehreren hundert Millionen Menschen auf der Erde, die täglich Armut, Leid und Schmerz erleiden. Der Ramadan stärkt, reift und sensibilisiert Geist und Körper, steigert die Fähigkeit für Empathie. Diese Chance gilt es zu nutzen.

Deshalb wollen wir auch in diesem Ramadan Bedürftige, Waise und unsere Nachbarn an unseren gedeckten Tischen geschwisterlich teilhaben lassen, sie in unsere Gebete einschließen und sie in unseren Herzen tragen. Wir wollen mit ihnen die wundervollen Momente des Ramadans gemeinsam begehen und erfahren – egal ob sie in Asien, Amerika oder Afrika sind. Möge Allah unser Fasten und unsere Gebete annehmen, uns Segen und Barmherzigkeit schenken und Frieden bringen. Wir wünschen allen Muslimen rund um den Globus einen gesegneten Ramadan.“

“Peygamber Efendimiz bu gece için Rabbimizin ‘Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!’ buyurduğunu bize bildirmiştir.”

“Ramazan ayının kapımıza dayandığının müjdecisi olan Berat Gecesi nefsimizi hesaba çekip Rabbimizden bağışlanma dileyeceğimiz özel gecelerden birisidir. Ancak Müslüman, sadece belirli zamanlarda değil her zaman nefsini hesaba çeker, Rabbinden mağfiret diler. Allah’ın emirlerine severek uyar, yasaklarını da Allah için terk eder. Kötülükte değil hasenatta ve Allah’a kullukta ısrar eder. İşte bu gecede beratımızın temel esası yıl boyunca Allah’ın merhametini, affını ve rızasını kazanabilecek iş yapmaktır. Hayatımızın bu geceden sonra da tertemiz olarak devam etmesi gerekmektedir.

Yüce Allah’ın rahmetinin her yanı kuşattığı böylesi mübarek bir gecede dahi bu affı hak edememe durumu söz konusudur. Günahta, isyanda, kötü amelleri işlemekte ısrar edenlerin bu rahmeti hak edemeyeceği ortadadır. Onun için bir kereliğine değil, ömür boyu Müslümanca yaşamak gerekmektedir. Yoksulluğun ve savaşların yoğunlaştığı, insanların zulüm gördüğü şu günlerde kendimiz ve ailemiz ile birlikte tüm insanlığın huzur ve refahı için de dualar etmeliyiz.

Bu vesileyle tüm İslam âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyor, Cenâb-ı Hak’tan dualarımızın kabulünü ve bizi mübarek ramazan ayına tertemiz bir şekilde ulaştırmasını niyaz ediyoruz.”

Üç Aylar
Üç Aylar

“Rahmet mevsimi olan üç ayları en güzel şekilde idrak edelim. Hem Allah’a kul hem de yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak kendi muhasebemizi yapalım.”

“Recep, şaban ve ramazan aylarını içeren üç aylık süreyi üç aylar olarak adlandırıyoruz. Müslümanlar olarak, içerisinde çok önemli ve mübarek geceleri barındıran bu mukaddes zaman dilimine çok önem veriyor ve bu süreyi en güzel şekilde değerlendirerek bağışlanan kullardan olmaya gayret ediyoruz.

Kur’an ve Peygamber sevdalıları Dietikon Stadthalle’ye akın etti

İsviçre İslam Toplumu, her sene olduğu gibi bu senede düzenlemiş olduğu „Alemlere Rahmet Hz. Muhammed” (sav) anma programı yüzlerce Peygamber sevdalısını buluşturdu.

1000’i aşkın kişinin katıldığı ve iki bölüm halinde gerçekleşen Program, bilhassa konu Hz. Muhammed (sav) olduğunda üyelerimizin, cemaatimizin ve tüm kardeşlerimizin duyarlılığı had safhada olmaktadır ki programa olan yoğun katılım bunun isbatı idi. O’nu (sav) farklı ağızlardan dinlemek, O’nun (sav) hakkında yeni ve farklı şeyler öğrenmek, daha yakından tanımak ve O’na (sav) daha yakın olabilmek için gerçekten çok uzaklardan gelenler var idi.

NEWSLETTER (HABER BÜLTENİ)

captcha 

Ayet / Hadis

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

10 Şubat 2019, 12:30 – 03 Mart 2019, 16:30
SIG Merkez Binası

22 Şubat 2019, 20:00 – 21:30
SIG Wetzikon Şubesi

23 Şubat 2019, 13:00 – 09 Mart 2019, 16:00
SIG Merkez Binası

24 Şubat 2019, 13:30 – 17:00
SIG Merkez Binası

14 Nisan 2019, 11:30 – 16:30
SIG Merkez Binası

Basın açıklaması

Ziyaretçiler

762 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Suchtpraevention

SIG - Suchtprävention

Kültürlere özgü aileye yönelik, bağımlılığı önleme kurslarımız başlamıştır.

www.sig-suchtpraevention.ch

Great docs & support

Eğitim merkezi

200'ün üzerinde öğrenci sayısıyla ve 10'un üzerinde kurs imkanıyla herkese hitap eden Eğitim merkezimiz.

www.bildungs-zentrum.com

Restaurant

Güven Restaurant

Türk Mutfağının değişik lezzetlerini tatlılarından sulu yemeklerine, kebap çeşitlerinden pidelerine kadar hepsini tadabilirsiniz.
 

Güven Restaurant & Market

Kabe

SIG-MG Reisen

İstediğiniz tarihlerde uygun fiyata izine gitme imkanı. Eşsiz ve unutulmaz Hac & Umre ziyaretleri.

www.sig-mg.ch

Go to top